Έκδοση Κανονιστικών Αποφάσεων (Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας)

Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων εξειδίκευσης μέτρων προστασίας και διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 11 του ν. 3199/2003, προς επίτευξη στόχων του σχεδίου διαχείρισης ανατολικής στερεάς (007) και δυτικής στερεάς Ελλάδας (004).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας, ΥΠΕΝ/Ε.Γ.Υ
Δημιουργός Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας
Υπεύθυνος Συντήρησης Λάππας Κωνσταντίνος
Last Updated Απρίλιος 27, 2016, 11:45
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 27, 2016, 11:44