Εκπαίδευση & Ερεύνα ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Εκπαίδευση & 'Ερευνα ΤΕΙ Αθήνας Δραστηριότητες Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών ( ΕΕΕ): Ερευνητικά Πεπραγμένα, Ενίσχυση Αριστείας, Οικονομική Διαχείριση 'Εργων-Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 'Ερευνας (ΕΛΚΕ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.teiath.gr/eee/index.php?lang=el
Δημιουργός Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών ( ΕΕΕ)
Υπεύθυνος Συντήρησης καθ. Ιωάννης Δ. Μπουρής
Έκδοση 2017
Last Updated Ιούνιος 1, 2017, 10:21
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 22, 2015, 17:32