Εκτελεσθείσες δικαστικές αποφάσεις

Παρουσιάζεται η συμμόρφωση του ΑΣΕΠ προς τις δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες έγιναν δεκτά αιτήματα πολιτών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΑΣΕΠ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημήτρης Ζέρβας
Last Updated Ιούνιος 11, 2019, 12:18
Δημιουργήθηκε Μάιος 30, 2018, 17:48