Καταγραφή των προβλημάτων στα οδοστρώματα του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτουν από τους ελέγχους του Τμήματος Αδειών και Ελέγχου Οδών

Το σύνολο δεδομένων περιέχει καταλόγους με τα προβλημάτα στα οδοστρώματα του Δήμου, όπως αυτά καταγράφονται από τους ελέγχους που διενεργεί το Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 7, 2017, 07:19
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 27, 2015, 10:03