Καταγραφή των προβλημάτων στα πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπως προκύπτουν από τους ελέγχους του Τμήματος Αδειών και Ελέγχου Οδών

Το σύνολο δεδομένων περιέχει την καταγραφή του ελέγχου πεζοδρομίων του Τμήματος Αδειών και Ελέγχου Οδών και την αλληλογραφία με το Τμήμα Οδοποιίας και Οδικής Σήμανσης της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών
Υπεύθυνος Συντήρησης Τμήμα Αδειών και Ελέγχου Οδών
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 7, 2017, 07:26
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 27, 2015, 09:34