Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 'Έρευνας (ΕΛΚΕ)

Διοικητική Δραστηριότητα ΕΛΚΕ, Απολογιστικές Εκθέσεις ΕΛΚΕ, Έσοδα-Έξοδα-Ισολογισμοί ΕΛΚΕ, Έργα ΕΛΚΕ (ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά, Εκπαιδευτικά, Παροχής Υπηρεσιών)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης
Υπεύθυνος Συντήρησης Σάββας Πασχαλίδης
Last Updated Ιούλιος 4, 2018, 06:51
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 4, 2018, 06:27