Ελληνικές Επιχειρήσεις στο Εξωτερικό

Περιέχονται οι δραστηριότητες και οικονομικά αποτελέσματα ανά χώρα/κλάδο για τις ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή Enterprise Greece (Διεύθυνση Έρευνας και Μελετών)
Δημιουργός Διεύθυνση Έρευνας και Μελετών
Last Updated Μάρτιος 17, 2016, 10:19
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 17, 2016, 10:16
Custom License Τα δεδομένα διατίθενται κατόπιν αίτησης (Αναφορά πηγής)