Δραστηριότητα Ελληνικών Επιχειρήσεων στο Εξωτερικό

URL: http://www.enterprisegreece.gov.gr/

From the dataset abstract

Περιέχονται οι δραστηριότητες και οικονομικά αποτελέσματα ανά χώρα/κλάδο για τις ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Πηγή : Ελληνικές Επιχειρήσεις στο Εξωτερικό

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 17, 2016
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 17, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 4 έτη πριν
idc7e370c7-4251-4090-a677-0ffc58ffca34
package id273f0dcf-452f-4a97-a63d-c6ef3b6ebffb
revision idf37b56fe-6ce4-49fc-b577-f59c1bd64f9e
stateactive