ΕΤΕΠ

URL: http://data.gov.gr/dataset/34f46c1f-2567-4212-ba5a-930c2f4f252e/resource/e863fa6d-aa1a-43fa-9b45-e611dd295536/download/ETEP.xlsx

Βασικό χαρακτηριστικό των ΕΤΕΠ είναι ότι παραπέμπουν κατά συστηματικό τρόπο στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα για τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά στις εκτελούμενες εργασίες και στις υποχρεώσεις σήμανσης CE που προβλέπονται από τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106. Η κωδικοποίησή τους περιέχει το κοινό πρόθεμα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501. Το υπόλοιπο μέρος του κωδικού αποτελείται από τέσσερα διψήφια αριθμητικά πεδία της μορφής ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ-ΧΧ. Το 1ο πεδίο αντιστοιχεί στην Κατηγορία εργασιών, το 2ο στην Ομάδα εργασιών το 3ο στο Αντικείμενο και το 4ο στον Τύπο των εργασιών.

Οι ΕΤΕΠ καλύπτουν 15 γενικές κατηγορίες εργασιών και κωδικοποιούνται σε 1ο επίπεδο ως εξής: 01. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 02. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 03. ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 04. Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 05. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 06. ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 07. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 08. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ 09. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ 10. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 11. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 12. ΣΗΡΑΓΓΕΣ 13. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ 14. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 15. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούλιος 6, 2017
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 6, 2017
Διαμόρφωση .XLSX
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 3 έτη πριν
format.XLSX
ide863fa6d-aa1a-43fa-9b45-e611dd295536
package id34f46c1f-2567-4212-ba5a-930c2f4f252e
revision id425dfea4-2e9b-4723-8cca-c824694759e2
stateactive
url typeupload