Ενεργοί Φοιτητές ΑΠΘ

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει αριθμητικά στοιχεία για τους ενεργούς φοιτητές ανά Πτυχίο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://ws-ext.it.auth.gr/open/getSchoolStudents/<filter1>/<filter2>
Δημιουργός Ιωάννης Σαλματζίδης
Υπεύθυνος Συντήρησης Ιωάννης Σαλματζίδης
Έκδοση 1.0
Last Updated Οκτώβριος 15, 2015, 14:03
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 15, 2015, 13:56