Εντονες βροχοπτώσεις στην Κρήτη

Έντονες βροχοπτώσεις στην Περιφέρεια Κρήτης για την περίοδο 2003 - 2009.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2017, 08:26
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2016, 08:22