Επιβολή προστίμων για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Επιβολή προστίμων για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Περιβ/ντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Last Updated Ιούνιος 13, 2017, 08:26
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2017, 09:17