Επικαιροποίηση της με αριθμ. 252/1647/13.02.2017 ...

URL: https://diavgeia.gov.gr/doc/61%CE%A8%CE%99%CE%A9%CE%9B%CE%A7-%CE%A0%CE%9B%CE%92?inline=true

Καταγραφή εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4305/2014. Επικαιροποίηση της με αριθμ. 252/1647/13.02.2017 απόφαση του Δημάρχου Μαρωνείας – Σαπών περί καταγραφής εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών σε εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4305/2014 (ΑΔΑ: ΨΠΒΚΩΛΧ-0ΒΖ)

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 8, 2018
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 8, 2018
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 2 έτη πριν
id08705711-34f3-4dc3-ac39-3c0be4bc768f
package id941f5a2e-a75d-4261-ac78-5928f676a420
revision id1323377d-85f5-4bfd-a017-8d567e9a359b
stateactive