Επιτελική Δομή Έσπα -Διακρατικών Προγραμμάτων και προγραμμάτων άλλων μηχανισμών της ΕΕ - Εγκριτικά έγγραφα για κινητοποίηση Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσποιοποίηση

Εγκριτικά έγγραφα για κινητοποίηση Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσποιοποίηση

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή
Δημιουργός Επιτελική Δομή Έσπα -Διακρατικών Προγραμμάτων και προγραμμάτων άλλων μηχανισμών της ΕΕ
Υπεύθυνος Συντήρησης Επιτελική Δομή Έσπα -Διακρατικών Προγραμμάτων και προγραμμάτων άλλων μηχανισμών της ΕΕ
Last Updated Νοέμβριος 1, 2018, 09:14
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 9, 2018, 08:01