Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Οριζόντια μονάδα Γ - Αποφάσεις αποδοχής πρακτικών

Αποφάσεις αποδοχής πρακτικών των επιτροπών αξιολόγησης προσφορών στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Οριζόντια μονάδα Γ
Υπεύθυνος Συντήρησης Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Οριζόντια μονάδα Γ
Last Updated Νοέμβριος 1, 2018, 08:38
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 1, 2018, 08:37