Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Οριζόντια μονάδα Γ - αποφάσεις εγκρίσεων πρακτικών παραλαβής

Αποφάσεις εγκρίσεων πρακτικών παραλαβής των επιτροπών παραλαβής

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Οριζόντια μονάδα Γ
Υπεύθυνος Συντήρησης Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Οριζόντια μονάδα Γ
Last Updated Νοέμβριος 1, 2018, 08:51
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 1, 2018, 08:50