Έρευνα Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Μηνιαία)

Από τον Ιανουάριο του 2007, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει μηνιαίες εκτιμήσεις για το πλήθος των απασχολούμενων, των ανέργων και το ποσοστό ανεργίας. Οι εκτιμήσεις αυτές, παράγονται βάσει των στιχείων που συλλέγονται στα πλάισια της τριμηνιαίας έρευνας.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO02/-
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Υπεύθυνος Συντήρησης Τρέκλα Στέλλα
Last Updated Φεβρουάριος 15, 2016, 13:56
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 15, 2016, 13:56