ΕΡΕΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Έρευνες - Μελέτες που έχουν εκπονηθεί από το φορέα με ιδία μέσα ή στο πλαίσιο υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.kethi.gr/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=23&lang=el
Δημιουργός Παντελής Μαρκογιαννάκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Παντελής Μαρκογιαννάκης
Last Updated Νοέμβριος 26, 2015, 11:08
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 19, 2015, 08:31