Εργα ΕΣΠΑ

Περιέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τα έργα του ΕΣΠΑ, όπως οικονομικά στοιχεία, απορροφήσεις, γεωχωρικά δεδομένα κ.τ.λ.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.anaptyxi.gov.gr
Δημιουργός ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Last Updated Μάρτιος 11, 2016, 11:35
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 11, 2016, 11:34