ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ . (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 29/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 323902/18.09.2009 ΚΥΑ (2029 Β΄)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΥΛΙΔΗ
Last Updated Νοέμβριος 30, 2018, 09:59
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 29, 2015, 12:29