ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχ. - ...

URL: http://2013.anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&searchValue=5090060&searchField=5&lang=el-GR&columns[]=title:%CE%A4%CE%99%CE%A4%CE%9B%CE%9F%CE%A3%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5&columns[]=kodikos:%CE%9A%CE%A9%CE%94%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3%20MIS&columns[]=trexousaKatastash:%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%9F%CE%A5&columns[]=body:%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3&columns[]=budget:%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%AB%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3&columns[]=contracts:%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9F%20%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%A9%CE%9D%20%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%A5%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D&columns[]=payments:%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%9F%20%CE%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%A9%CE%9C%CE%A9%CE%9D&columns[]=perifereia:%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%A6%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91&pageTitle=%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%20%CE%95%CE%A6%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%95%20(%CE%95%CE%9D%CE%94.%20%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%91%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7.%20%CE%A0%CE%A1/%CE%A4%CE%9F%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%A4/%CE%A4%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A7/%CE%A4%CE%91)&replaceEnum=True&pagesize=120000&ergaType[]=2&ergaType[]=3&ergaType[]=4

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης - ΕΦΕΠΑΕ -ΕΝΔ. ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 27, 2019
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 27, 2019
Διαμόρφωση JSON
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπριν 7 μήνες
formatJSON
id431eac9a-b876-4149-ab1c-6d9803858b31
package idb1848640-dadf-46f8-acf1-8c51d4b42980
revision idb69a21c8-90e0-4e6d-acd4-47205fafb4ff
stateactive