ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Στοιχεία υποέργων

ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Στοιχεία υποέργων (καλείται με παράμετρο το MIS έργου)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://2013.anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projectDetails&queryArgument=&projectDetails=subprojects
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 26, 2019, 07:10
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 26, 2019, 07:09