ΕΣΠΑ 2014 - 2020 – Έργα – Παράμετροι - Επεξήγηση

Επεξήγηση των παραμέτρων ανά τύπο αναζήτησης

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 26, 2019, 06:35
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 08:43