ΕΣΠΑ 2014 - 2020 – Έργα – Παράμετροι για στατιστικά

Επεξήγηση των παραμέτρων ανά τύπο αναζήτησης για στατιστικά

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=getQueryHelp&queryArgument=statistics&outputFormat= json
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 26, 2019, 06:34
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 09:50