ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Πράξεις ανά Φορέα Διαχείρισης - Δ/ΝΣΗ ΑΝAΠΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Γενικά και Οικονομικά Στοιχεία Πράξεων Φορέα - Δ/ΝΣΗ ΑΝAΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΔΙΣΑ)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projects&outputFormat=json&searchField=5&searchValue=2010104
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 24, 2019, 12:45
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 12:44