ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Στοιχεία Εγγράφων

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Σε περίπτωση εύρεσης των εγγράφων ανά MIS καλούμε το url, όπου mis συμπληρώνουμε τον κωδικό MIS και στο fieldID εισάγουμε τον κωδικό που βρίσκεται στα αποτελέσματα των Στοιχείων Έργου και καταδεικνύει το ID του εγγράφου που αναζητούμε (βλ. http://anaptyxi.gov.gr/GetData.ashx?queryType=projectDetails&queryArgument=5000001 στο πεδίο files)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://anaptyxi.gov.gr/GetFile.ashx?mis=5000001&fileID=5157194
Δημιουργός Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ
Last Updated Ιούνιος 26, 2019, 06:59
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 24, 2019, 10:50