Στατιστικά Αρχείου Συμβάντων

Δεδομένα που αφορούν τα Δασικά και Αστικά συμβάντα στα οποία επεμβαίνει το Π.Σ. Τα στατιστικά δελτία προκύπτουν από την επεξεργασία των φυσικών δελτίων συμβάντων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.fireservice.gr/pyr/site/home/LC+Secondary+Menu/opendata.csp
Δημιουργός Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος
Υπεύθυνος Συντήρησης ΑΔ
Έκδοση 1.2
Last Updated Μάρτιος 6, 2017, 11:07
Δημιουργήθηκε Ιούλιος 21, 2015, 09:44