Ετήσια στατιστικά στοιχεία μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Ετήσια στατιστικά στοιχεία μελών ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατανεμημένα σε στοιχεία: i. Πίνακας κατανομής κλάδων γεωτεχνικών ανά παράρτημα και νομό ii. Πίνακας κατανομής κλάδων γεωτεχνικών ανά απασχόληση & παράρτημα ΙΙΙ. Πίνακας κατανομής κλάδων γεωτεχνικών ανά παράρτημα & απασχόληση

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Βασίλειος Τσιόλας
Υπεύθυνος Συντήρησης Κωνσταντίνος Βαξεβανάκης
Last Updated Απρίλιος 13, 2017, 11:02
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 13, 2017, 11:01