Ετήσιος απολογισμός ελεγκτικού μηχανισμού ΓΓΕ & ...

URL: http://www.1520.gov.gr/phocadownload/%20%20%2003-02-2014.pdf

From the dataset abstract

Ετήσιος απολογισμός ελεγκτικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για το 2013

Πηγή : Ετήσιος Απολογισμός Ελεγκτικού Μηχανισμού ΓΓΕ & Καταναλωτή

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Μάρτιος 15, 2016
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 15, 2016
Διαμόρφωση .pdf
Άδεια Άλλο (Ανοιχτό)
createdπάνω από 4 έτη πριν
format.pdf
id96749fb4-c1fd-4c73-9396-0063cf6f8d88
package idaa9c20bc-75d8-48d4-ac02-9957f4f51899
revision id5cd8c9ae-9a3e-455e-8583-9e0e1e416720
stateactive