ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Υπεύθυνος Συντήρησης Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Last Updated Μάιος 22, 2020, 15:18
Δημιουργήθηκε Μάιος 22, 2020, 15:15