ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΡΥΖΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ (έκταση, παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές, κ.α)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΟΣΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
Υπεύθυνος Συντήρησης Δημοπούλου Ελένη
Last Updated Οκτώβριος 29, 2015, 08:13
Δημιουργήθηκε Οκτώβριος 19, 2015, 11:20