Στατιστικά Στοιχεία Ταυτοτήτων Προσωπικού – ΠΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Στατιστικά Στοιχεία Ταυτοτήτων Προσωπικού – ΠΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (http://academicid.minedu.gov.gr/)

Τα στατιστικά αναφέρονται συνολικά καθώς και ανά κατηγορία προσωπικού: Καθηγητές, Υπάλληλοι Ιδρύματος, Ερευνητές, Υπάλληλοι Ερευνητικού Φορέα

Πεδία: Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Πλήθος Ταυτοτήτων που έχουν εκδοθεί, Πλήθος Ακυρωμένων Ταυτοτήτων

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΕΔΕΤ Α.Ε.
Υπεύθυνος Συντήρησης helpdesk@academicid.grnet.gr
Last Updated Φεβρουάριος 3, 2017, 15:04
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 3, 2017, 15:02