ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΟΘΩΜ.). (1872-1907). Εργαλείο έρευνας. ΓΑΚ - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας. Τα δεδομένα όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων. Αντίγραφα σε ψηφιακή μορφή διαθέσιμα στο: http://arxeiomnimon.gak.gr/browse/resource.html?tab=01&id=174922

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ - Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Last Updated Ιανούαριος 10, 2017, 12:31
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 16, 2016, 11:35
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC