Αρχείο καταγραφής απόδοσης φωτοβολταϊκών συστημάτων σχολικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης

Καταγραφή απόδοσης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 50 σχολικά κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικής ισχύος 490kW.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Χαράλαμπος Χατζής
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαράλαμπος Χατζής
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 5, 2017, 07:54
Δημιουργήθηκε Νοέμβριος 27, 2017, 09:40