ΦΥΤΡΑ - ΈΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΦΥΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΤΡΩΝ», ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ (ΕΕ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 11ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 :ΑΡΙΘ. 209/2013 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 2073/2005 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΦΑΓΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΩΠΟ ΚΡΕΑΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ», ΑΡΙΘ.210/2013 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΒΛΑΣΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΡΙΘ. 211/2013 «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΒΛΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΛΑΣΤΩΝ»

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνος Συντήρησης Αρτεμησία Πουτόκα
Last Updated Μάρτιος 15, 2019, 08:22
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 2, 2015, 11:25