ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Ροδόπης

Τα ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης αποτελούν Περιφερειακή Υπηρεσία των ΓΑΚ και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου 1946/1991. Το σύνολο δεδομένων «ΓΑΚ - Αρχεία Νομού Ροδόπης» περιλαμβάνει εργαλεία έρευνας σε μηχαναγνώσιμη μορφή, όπως έχουν εξαχθεί από το λογισμικό των ΓΑΚ @ρχειομνήμων.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΓΑΚ – Αρχεία Νομού Ροδόπης
Υπεύθυνος Συντήρησης Χαρωνίτης Γεώργιος
Last Updated Μάρτιος 14, 2017, 12:41
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 14, 2016, 11:24
Custom License Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση CC BY-NC