ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2007

Περιέχονται περιεχόμενα, τεχνικοοικονομικοί δείκτες φυτικής, ζωικής παραγωγής και αγροτουρισμού, γενικές πληροφορίες, για το έτος 2007

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Last Updated Απρίλιος 6, 2017, 06:14
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 6, 2017, 06:12