ΓΠΣ (Διαγράμματα) του Δήμου Ηρακλείου

Γεωαναφερμένα Διαγράμματα Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στο Δήμο Ηρακλείου. Περιλαμβάνονται δύο (2) γεωαναφερμένα διαγράμματα, η πρόσβαση στα οποία παρέχεται μόνο για λόγους επισκόπησης.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://gis.heraklion.gr
Last Updated Μάιος 18, 2017, 10:37
Δημιουργήθηκε Μάιος 8, 2017, 11:24