Η Ελάδα ανά Νομό

Επιχειρηματικά στοιχεία στην χώρα ανά Νομό. παράγονται ετήσια.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.enterprisegreece.gov.gr/
Δημιουργός Enterprise Greece (Διεύθυνση Μελετών)
Υπεύθυνος Συντήρησης Enterprise Greece (Διεύθυνση Μελετών)
Last Updated Μάρτιος 21, 2016, 09:48
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 21, 2016, 09:30