Ηλεκτρονική Υποβολή Παραπόνων - Καταγγελιών

Ηλεκτρονική υποβολή παραπόνων και καταγγελιών που αφορούν στο Δήμο, μέσω διαδικτύου, τηλεφώνου και sms. Το αίτημα προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία για διεκπεραίωση και επιστρέφεται στον αποστολέα ο μοναδικός κωδικός του αιτήματος.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Last Updated Μάρτιος 13, 2017, 06:54
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 13, 2017, 06:49