ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

URL: https://transpay.opekepe.gr/

From the dataset abstract

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαιούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης...

Πηγή : ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

There are no views created for this resource yet.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Τελευταία ενημέρωση Δεκέμβριος 19, 2016
Δημιουργήθηκε Δεκέμβριος 19, 2016
Διαμόρφωση Άγνωστος
Άδεια Μη καθορισμένη άδεια
createdπάνω από 3 έτη πριν
idd437104e-aef0-417a-8dce-ffc9e25b7eac
package ida4d771b3-cb49-4cea-90c6-08938eaf9715
revision id77a7169e-02c2-4316-8099-3b9363e348cc
stateactive