ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (OPAC)

Κατάλογος βιβλιογραφικών περιγραφών βιβλίων και περιοδικών της Βιβλιοθήκης σε ηλεκτρονική μορφή

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://library.statistics.gr/
Δημιουργός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ)
Υπεύθυνος Συντήρησης Τρέκλα Στέλλα
Last Updated Μάρτιος 16, 2016, 10:39
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 16, 2016, 10:39