Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (ΕΚΕΨΥΕ), για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/129189
Δημιουργός Ξενοφών Σαρικάκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Ξενοφών Σαρικάκης
Last Updated Ιούνιος 3, 2020, 10:11
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 3, 2020, 10:10