Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. ενδιαφέρεται να συνεργασθεί με τεχνικό σύμβουλο – μηχανικό (φυσικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών προσώπων ή νομικό πρόσωπο) προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός και η επίβλεψη έργων/εργασιών στην Α.Δ.Ο.Ψ.Υ. το "Στουπάθειο" Χαλανδρίου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.ekepsye.gr/web/guest/view-news/-/news/131350
Δημιουργός Ξενοφών Σαρικάκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Ξενοφών Σαρικάκης
Last Updated Ιούνιος 18, 2020, 10:05
Δημιουργήθηκε Ιούνιος 18, 2020, 10:04