Στρατηγικά κείμενα

Εθνική Στρατηγική και την Εθνική Αρχιτεκτονική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Δ/νση Στρατηγικής Μεταφορών-Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Μεταφορών
Υπεύθυνος Συντήρησης Αθανασία Ράπτη
Last Updated Ιούλιος 13, 2017, 08:33
Δημιουργήθηκε Φεβρουάριος 21, 2017, 15:10