ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Ο.Δ.Ε.)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΟΣ 2018

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή https://diavgeia.gov.gr
Δημιουργός ΒΑΚΑΡΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΒΑΚΑΡΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Last Updated Ιανούαριος 3, 2018, 07:59
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 3, 2018, 07:53