ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συντήρηση λογισμικού μέρους εξοπλισμού πληροφορικής και συντήρηση μηχανών γραφείου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή diavgeia.gov.gr
Δημιουργός ΒΑΚΑΡΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Υπεύθυνος Συντήρησης ΒΑΚΑΡΕΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Last Updated Ιανούαριος 3, 2019, 09:34
Δημιουργήθηκε Ιανούαριος 3, 2019, 09:17