Ιδρύματα Κληροδοτήματα Κρήτης

Ιδρύματα Κληροδοτήματα Κρήτης εποπτείας Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Πηγή http://www.apdkritis.gov.gr/el/open-data
Δημιουργός Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Έκδοση 1.0
Last Updated Δεκέμβριος 22, 2017, 08:35
Δημιουργήθηκε Απρίλιος 4, 2016, 07:51