Ιδρυματικό Αποθετήριο

Συλλογή και προβολή σε ψηφιακή μορφή την πνευματικής παραγωγής του Ιδρύματος (πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, περιοδικές και άλλες εκδόσεις)

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Τμήμα Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Σάββας Πασχαλίδης
Last Updated Μάρτιος 14, 2017, 09:25
Δημιουργήθηκε Μάρτιος 14, 2017, 09:25