Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.) - Κανονισμός Λειτουργίας του Β΄ Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Το σύνολο δεδομένων περιέχει τον κανονισμό λειτουργίας του Β΄ Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

Πεδίο Τιμή
Δημιουργός Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης
Υπεύθυνος Συντήρησης Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης
Έκδοση 1.0
Last Updated Φεβρουάριος 7, 2017, 07:48
Δημιουργήθηκε Αύγουστος 27, 2015, 10:54